piątek, maja 30, 2008

Rekrutacja: Rzeźba w zakresie specjalności Intermedia na ASP w Gdańsku


Czas trwania studiów II stopnia – 4 semestry

Celem kształcenia studenta na studiach II–go stopnia jest uzyskanie przez studenta kwalifikacji artystycznych i przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej, profesjonalnego uprawiania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, posiadać wiedzę z zakresu sztuk wizualnych oraz projektowych w zakresie mediów. Powinien być wyposażony w wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki rzeźby, teorii sztuki, teorii mediów, wiedzę z estetyki, filozofii i wybranych problemów sztuki najnowszej. Powinien umieć analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym . Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z obowiązującymi standardami przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia kończą się nadaniem tytułu magistra sztuki.
Egzamin wstępny na studia II stopnia obejmuje:(I)przegląd teczki złożonej z własnego portfolio lub dokumentacji pracy licencjackiej (II) rozmowę kwalifikacyjną ( przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w portfolio, dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku).

Informacje: tel./fax 058 305 81 66, tel. 058 305 81 65 w. 34
e-mail: jola@asp.gda.pl

Brak komentarzy: