sobota, kwietnia 07, 2007

Performance w Zakładzie Historii Sztuki


Performance Kuby Bielawskiego w Modelarni podczas "Zimna 4", fot.Marek Frankowski

W przyszły weekend będzie się działo w Gdańsku naprawdę dużo, ale ten tekst jest na razie poświęcony tylko jednemu wydarzeniu, które stanowi dla nas pewną ciekawostkę - mianowicie warsztatom związanym z performance, które odbędą się w Zakładzie Historii Sztuki UG (!).
Grupa studentów historii sztuki postanowiła, zmienić nieco, od lat niezmienny profil Koła Naukowego i zwrócić się w stronę sztuki współczesnej. „Do tej pory działania Koła ograniczały się do tych związanych bezpośrednio z zabytkoznawstwem, konserwatorstwem i inwentaryzacją” – mówi inicjatorka warsztatów Aleksandra Tatarczuk – „W tym roku zmienił się zarząd i postanowiliśmy rozszerzyć działalność o działania para kulturalne. Tatarczuk dodaję ponadto, że to dopiero początek.”
Stereotypowy student historii sztuki nie interesuje się sztuką współczesną, nie chce się bratać z artystami, a co dopiero zapraszać ich w swoje progi. A tu taka niespodzianka! Koło Naukowe zaprosiło do wzięcia udziału w warsztatach wykładowcę ASP Wojciecha Zamiarę, który ma wygłosić referat "Zarys historii perfomance'u", a także znanego w Gdańsku ze swych śmiałych performance`ów Kubę Bielawskiego i słupski teatr Kontemplujący.
I tu pojawia się pytanie o zasadność tematu przewodniego warsztatów. Organizatorzy proponują aby podczas wydarzenia zastanawiać się nad tym, czy performance to sztuka czy teatr? Pytanie to zadziwia, bo odpowiedź na nie wydaje się być znana już od dawna. Aleksandra Tatarczuk tak jednak tłumaczy temat spotkania: „Grzegorz Dziamski w swojej definicji performancu podaje, że perforamce to „osobiste, personalne wystąpienie artysty bezpośrednio przed publicznością.” Mówi też, że „to żywy nie zapośredniczony w materialno-stabilnej (...) kontakt autora/wykonawcy z odbiorcą”. Mówi się, że performance to „sztuka żywa”, która opiera się na pewnej idei. Lecz to wszystko posiada także teatr. Czymże jest odgrywanie roli przez aktora jak nie występowaniem przed publicznością? Jest coś bardziej żywego niż kontakt widz- aktor? I przede wszystkim - teatr też ma ideę/ koncept, a jest nią scenariusz. O tych właśnie podobieństwach chcemy rozmawiać.”
Rozmowa jest zawsze korzystna, ale my musimy wtrącić swoje trzy grosze i zaznaczyć, że performance różni się od teatru tym, że nie jest odgrywaniem, tylko działaniem w wyniku wewnętrznego impulsu. Działanie performera jest całkowicie szczere, nie ma w sobie nic z aktorstwa. Performer otwiera się na TU i TERAZ, zapomina o tym jak widzą go inni, inaczej działanie nie przestaje być teatrem.
 r.

Artykuły pokrewne z tym tematem:

WYDARZENIA I OBRZEDY - performance studentow ASP

When we do workshop - we do performance - interview with Angelika Fojtuch and BBB Johannes Deimling

To, co widzimy, jest tym, o czym myślimy - relacja z warsztatów performance odbytych w Gdańsku w sierpniu 2006.

Plan warsztatów "Performance – sztuka czy teatr?"
13 – 15 kwietnia, Zakład Historii Sztuki UG


13 kwietnia:
18:00-19:00
Wykład: W.Zamiara, Zarys historii performance’u.
20:00 – 20:30
oficjalne rozpoczęcie warsztatów, omówienie celów i zadań projektów
od 21:00
nieoficjalne otwarcie warsztatów w jednym z gdańskich klubów

14 kwietnia

11:00 – 14:30
rozpoczęcie warsztatów
• Obejrzenie kilku ”kultowych” performance’ów i rozmowa na ich temat.
• Rozpatrzenie performance’ów na nowo, przez grupy performerów i aktorów. Prezentacje pomysłów.
• Akcja – reakcja. Performerzy zadają temat: opracowują go aktorzy. I odwrotnie.
15:00- 16:00
przerwa obiadowa
16:00 – 19:00
Zadanie tematu przewodniego przez moderatorów warsztatu. Podział na grupy (aktorskie, performerskie, bądź mieszane) i rozpoczęcie opracowywanie tematu w podgrupach.
Od 20:00
Nieoficjalne rozmowy na temat różnic pomiędzy performance’m, a teatrem w jednym z klubów gdańskich

15 kwietnia

10:00 – 12:00
dopracowywanie etiud / performance’ów w podgrupach
12:00 -13:00
prezentacja etiud / performance’ów
13:00 – 14:00
debata: performance – sztuka czy teatr?
Od 14:00
Oficjalne zakończenie warsztatów.

Adres kontaktowy imprezy: performance2007@wp.pl

Brak komentarzy: