wtorek, kwietnia 24, 2007

Warsztaty Filozoficzne w Łaźni


Zapraszamy na cykl spotkań na pograniczach filozofii Ewy i Elżbiety Okroy do Łaźni , których celem będzie:
- zapoznanie uczestników ze współczesnymi sposobami myślenia o kulturze, jako teoriami społecznymi oraz metodami badawczymi,
- stworzenie na tej bazie platformy do dyskusji dotyczącej charakterystycznych zjawisk kultury współczesnej.

Celem zajęć nie będzie dostarczenie komplementarnej wiedzy z zakresu historii filozofii, ani uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania. Lecz raczej rozwijanie wrażliwości na problemy filozoficzne, światopoglądowe, polityczne oraz ich obecność w życiu codziennym i sztuce. Kształtowanie kompetencji interpretacyjnych oraz umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problematyki społecznej, krytycznego i twórczego stosunku do otaczającej rzeczywistości, umiejętności dostrzegania i przyjmowania alternatywnych sposobów myślenia i postaw, zwrócenie uwag na różnice i związki pomiędzy procesami i wytworami o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Zajęcia warsztatowe będą oparte na pracy z tekstami kulturowymi i dyskusji, z elementami wykładu. Kolejne tematy tworzą spójny ciąg myślowy, ale też każdy z nich stanowi zamkniętą integralną całość.

TERMINY SPOTKAŃ:
25.04.2007r.- Zaczynając od litery „a”
02.05.2007r.- Subkultury wzroku.
09.05.2007r.- To nie jest fajka.
16.05.2007r.- Design i wzniosły obiekt ideologii.
23.05.2007r.- „Biegnij Lola biegnij”. Różnica i powtórzenie.
30.05.2007r.- Semantyka stosowana.


Zaczynając od litery „a”

... którą Derrida wydobywa z différance, odróżniając je od différence, można się zwrócić w stronę pisma. Jest ono uosobieniem śródziemnomorskiego logosu, jawi się tu jako pharmacon – jednocześnie lek i trucizna. W ten sposób, wychodząc od „a”, zaczynamy mówić o wszystkim, co się dzieje pomiędzy – pomiędzy słowem a znakiem, znakiem a rzeczą. Derridiańska różnia prowadzi do pytania o dyspozycję do wytwarzania znaczeń oraz do ich odbioru, możliwość komunikacji. O granice i możliwości ich zniesienia, stosunek do innego. Opowiada o przejściu od kultury oralnej do linearnej.

CSW Łaźnia,
środa, godz. 17:00
Zajęcia trwają ok. 120-180 minut
Wstęp wolny


Brak komentarzy: