środa, marca 21, 2007

Konfrencja naukowa towarzysząca wystawie "Tektonika historii" w ISW


W sobotę 24 marca Instytut Sztuki Wyspa zaprasza na konferencję naukową „Tektonika historii” towarzyszącą wystawie pod tym samym tytułem. Ma ona na celu podjęcie dyskusji wokół sposobów przedstawiania historii, jej miejsca w przestrzeni dyskursu publicznego, oraz obecności w kulturze współczesnej – reklamie, filmie, literaturze.

Możliwość zachowania w pamięci doświadczeń sprawia, że człowiek jest istotą historyczną. Proces życia i budowania własnej tożsamości staje się nieustanną interpretacją tego, co przeszłe. Tym samym krytyczny namysł nad historią i jej miejscem w przestrzeni publicznej ma prowadzić do refleksji nad ludzką świadomością w ogóle, która przejawia się jako swoista świadomość historyczna. Różnorodność form wyrażania pamięci społecznej sprawia, że mnożą się konteksty, w ramach których sama historyczność funkcjonuje – począwszy od wykorzystywania jej ku celom politycznym, po obecność w sztuce, a zwłaszcza w szeroko pojętej sztuce masowej.

Pamięć zbiorowa, w wyniku tragicznych wydarzeń XX wieku, wyznaczona jest zwłaszcza przez traumatyczne doświadczenie okresu II Wojny Światowej i holocaustu. Tym samym, konieczna staje się odpowiedź na pytanie o miejsce tego doświadczenia w kulturze współczesnej, zwłaszcza w kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz dotkniętych przez totalitaryzmy. Odpowiedź wiąże się jednocześnie z poruszeniem problemu manipulacji, instrumentalizacji i symulacji. Ostatecznie, krytyka współczesnej świadomości historycznej może więc przejawiać się jako krytyka kultury współczesnej w ogóle.

Program:
13:00 - Rozpoczęcie konferencji
13:15 – 13:45 - Czas święta sztuki (Gadamer) a prawda cierpienia(Levinas), dr hab. Aleksandra Pawliszyn (prof. UG)
13:45 – 14:15 – Przeciw traumatyzacji historii, prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (UŁ, PAN)
14:15 – 14:45 - Labirynty komiksów historycznych, dr Grażyna Gajewska (UAM)
14:45 – 15:15 – Spisek, naród, biografia, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)
15:15 – 15:30 - przerwa na kawę
15:30 – Panel dyskusyjny: „Tektonika historii – konstrukcje i dekonstrukcje kontekstów historycznych”
Uczestnicy: dr hab. Aleksandra Pawliszyn (prof. UG), prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, dr Grażyna Gajewska, dr hab. Michel Henri Kowalewicz (prof. UG).
Moderator dyskusji: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek.

Uwaga! W celu niekłopotliwego wejścia na teren stoczni, należy pobrać bilet wstępu na wartowni, lub, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem zgłosić imię i nazwisko na adres: wyspainfo@wyspa.art.pl

Brak komentarzy: