czwartek, marca 22, 2007

Ewa Rewers "Miasto w sztuce – sztuka miasta”- wykład w Lazni.
22 marca (czwartek) o godzinie 18:00 w CSW Laznia odbedzie sie wykład Ewy Rewers.
Można dzisiaj mówić o przynajmniej trzech rodzajach relacji między miastem i sztuką: 1) Miasto ujmuje się jako społeczne dzieło sztuki; 2) Miasto jest uprzywilejowanym przedmiotem kultury artystycznej, przede wszystkim literatury, sztuk plastycznych, fotografii, filmu, widowiska, teatru co sprawia, że na ich gruncie formowane są obrazy miast funkcjonujące następnie - niejako wtórnie - w świadomości społecznej; 3) Różne dziedziny sztuki wytwarzają własne, najczęściej krytyczne w stosunku do realnych przestrzeni miejskich i strategii życia ich mieszkańców, wizje miasta, miejskości, kultur miejskich, formułując postulaty adresowane do wszystkich użytkowników przestrzeni miejskich i zmieniając hierarchie zastanych tam kultur.
Ewa Rewers- ur. w 1952 r. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UAM; współpracuje też z University of East Anglia. Autorka szeregu publikacji, m.in. pracy Język i przestrzeń w ponowoczesności. Mieszka w Poznaniu.
Kurator:Daniel Muzyczuk.
Wstęp wolny!.

Brak komentarzy: