niedziela, marca 16, 2008

SKM we Wrzeszczu!

Od roku istnieje w Gdańsku nowe miejsce artystyczne, które coraz prężniej się rozwija i bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Mowa o Stowarzyszeniu Kultura Miejska działającym w Browarze we Wrzeszczu. Stowarzyszenie wykorzystuje na razie 90 m kwadratowych ale w planach ma pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację jednego z zabytkowych budynków na terenie Browaru i wykorzystanie przestrzeni poprzemysłowej hali do działań artystycznych i społecznych. Osoby związane ze stowarzyszeniem(Lidia Makowska, Jakub Szczepański, Iwona Katarzyńska- Czaplewska, Robert Rumas, Daniel Muzyczuk, Marek Konkowski ) podobnie jak artyści ze stoczni, weszły we współpracę z developerem i chcą aktywnie współtworzyć nową przestrzeń miejską we Wrzeszczu. Na ich stronie internetowej można przeczytać: „Wrzeszcz – serce Gdańska - przeżywa obecnie największy rozwój urbanistyczny od czasu odbudowy z powojennych zniszczeń. Mamy świadomość, że w ciągu najbliższych lat śmiałe i potrzebne inwestycje deweloperskie zmienią na kolejne dekady oblicze i architektoniczny wizerunek naszej dzielnicy. Zależy nam nie tylko na stworzeniu w jednym z zabytkowych budynków Browaru miejsca prezentacji sztuki i przestrzeni do działań obywatelskich. Nasz cel to przede wszystkim wykorzystanie naszego potencjału naukowego i twórczego do rzeczywistego współkształtowania nowej przestrzeni miejskiej”. Stowarzyszenie deklaruje, że jego celem są działania niosące konkretne skutki społeczne, zmieniające rzeczywistość. Zależy im na propagowaniu demokratycznych postaw wśród młodzieży i wykształceniu w młodych ludziach umiejętności krytycznego myślenia o otaczającej rzeczywistości. Popieramy tak ambitne założenia i czekamy z zapartym tchem na konfrontację z rzeczywistością!

r.p.


We wtorek nadarza się okazja do bliższego obejrzenia browaru! O 18:00 zacznie się tam wernisaż wystawy Roberta Rumasa „Alokacja”.

CYKL ALOKACJA stanowi część projektu, wyrastającego z refleksji artysty nad naturą współczesnych przemieszczeń kapitału i siły roboczej. Robert Rumas zainspirowany dziennikiem podróży Mikołaja Kopernika po łanach opuszczonych Kapituły Warmińskiej oraz przypadkowo odnalezioną przedwojenną pocztówką jednej z głównych ulic Olsztyna, dokonał z aktywnym udziałem mieszkańców serii symbolicznych lokacji w przestrzeniach byłych PGR-ów. Reinterpretacja wyprawy astronoma, który zajmował się lokalizacją gospodarstw, stała się sama w sobie alokacją sensów odebranych przestrzeniom przez gospodarkę rynkową. Projekt, który na pierwszy rzut oka wydaje się tylko doraźną i nostalgiczną interwencją w naznaczony traumami komunizmu i neoliberalizmem obszar, dokonuje niezwykle głębokiej analizy współczesnego funkcjonowania dawnych utopii, stosunków między centrami i marginaliami. Stawia również pytania o miejsce sztuki społecznie zaangażowanej w świecie po postmodernizmie.

Kurator: Daniel Muzyczuk


Wystawie towarzyszy panel dyskusyjny centrum _ peryferia
Dwugłos polsko – szwedzki na temat alienacji i integracji oraz obecności artysty i jego zaangażowania w zmiany społeczne
18 marca (wtorek) 2008, w godz. 14.00-17.30
Sala Konferencyjna w budynku PB GóRSKI

ul. Kilińskiego 1, Gdańsk

Pierwszym krokiem do zbudowania utopii jest oznaczenie jej terytorium, jej granic, w ramach których funkcjonować będzie nowa wspólnota. Nawet jeśli w wyobrażeniach uczestników granice zakreślają rozmaite obszary, wspólnotę jednoczy również to, co pozostaje poza ich granicami. Czy artysta zaangażowany społecznie powinien działać jako narzędzie społecznej inkluzji - poprzez symboliczny gest włączenia do wspólnoty i przesuwania owych granic? Czy może raczej jego rola sprowadza się do podważania fundamentów, na których granice zostały wytyczone, a tym samym cały porządek społeczny? A może istnieje trzecia droga?

Uczestnicy debaty
Powitanie: Eva Emneus, Konsul Generalna Szwecji
Prowadzenie: Lidia Makowska, KulturaMiejska
Stefan Ingvarsson - Wydawnictwo Modernista w Sztokholmie -tłumacz, publicysta
Społecznie zaangażowana kultura i nowe pomysły na politykę kulturalną w Szwecji
Anna Czekanowicz – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji
Miejsce sztuki społecznie zaangażowanej w polityce kulturalnej Gdańska
Daniel Muzyczuk - KulturaMiejska Gdańsk - kurator, historyk sztuki, wykładowca ASP w Gdańsku
Artystyczne środki odzyskiwania przestrzeni
Ewa Toniak – historyczka sztuki, kuratorka
O skakaniu ponad strach. Kiedy społeczne spotyka się z pamięcią i historią (o kilku projektach warszawskich artystek)
Robert Rumas – artysta, kurator
3 x A

(mat. pras. SKM)

Robert Rumas, Alokacja

Wernisaż: 18 marca (wtorek) 2008 r. o godz.18.00 Pracownia KulturyMiejskiej w Browarze we Wrzeszczu, ul. Kilińskiego 1, Gdańsk, Wystawa czynna do 18 kwietnia w dni robocze od 9:00 – 18:00 bądź po zgłoszeniu: tel: 0 58/ 3445420, Email:biuro@kulturamiejska.pl

http://www.kulturamiejska.pl/

Brak komentarzy: