piątek, marca 07, 2008

Panoptikum w Wyspie


W piątek 7 marca 2008 Instytut Sztuki Wyspa zaprasza na promocję najnowszego numeru Panoptikum Kino i sztuka zaangażowane społecznie.

18.00 Projekcja filmu: Extreme Private Eros 1974 reż. Kazuo Hara (98')
20.00 Panel dyskusyjny - Panoptikum - Kino i sztuka zaangażowane społecznie
Uczestnicy: redakcja Panoptikum, Jan Sowa (korporacja ha!art), Mirosław Przylipiak (filmoznawca)
Prowadzenie: Przemek Gulda

Tego wieczoru numer najnowszy oraz numery archiwalne Panoptikum będą sprzedawana w cenach promocyjnych.

Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator"
Instytut Sztuki Wyspa
Gdańsk DocFilm Festival

Miejsce: Instytut Sztuki Wyspa
Tereny dawnej Stoczni Gdańskiej
www.wyspa.art.pl

Wstęp wolny (prosimy wpisywać się na listę w tytule "panoptikum" na adres wyspainfo@wp.pl)

Koordynatorzy: Grażyna Świętochowska / graz@panoptikum.pl
Tomasz Pupacz / dkf@ug.gda.pl


W numerze poświęconym próbie zdefiniowania zaangażowania w sztuce i filmie koncentrujemy się przede wszystkim na ewentualnych społecznych funkcjach sztuki, nowych formach dokumentalizmu i nowej definicji dokumentu. Chcemy raz jeszcze prześledzić dyskutowane żywo w ostatnich latach zagadnienia obiektywności i rejestracji versus subiektywności i kreacji w dokumencie; rezygnacji z dążenia do obiektywizmu, z indeksacyjnej funkcji (odzwierciedlania rzeczywistości), na rzecz otwarcie ideologicznych manifestów: czy jest to przejściowa moda, znak czasów czy może powrót do – wydawałoby się – zamkniętych w modernizmie utopii. Interesują nas poznawcze aspekty obrazu jako narzędzia refleksji realizowane na przykład w idei eseju wizualnego. Ważne wydają nam się zagadnienia retoryki, perswazji i propagandy oraz traktowania wytworów kultury audiowizualnej jako formy komunikacji społecznej. Celem numeru jest także próba reinterpretacji/rewizji istorii kultury, historii poszczególnych mediów artystycznych, a także tez/wizji na temat historii kultury zawartych w samych wytworach kultury audiowizualnej (reprezentacja historii). Pytamy o kanon kultury (kanon czy kanony?) oraz o kryteria kanoniczności. W zgromadzonych tu tekstach znajdują swoją reprezentację aktualne problemy społeczne/polityczne/etniczne zarówno te poruszane poprzez, jak i wywoływane przez wytwory kultury audiowizualnej.

Po raz pierwszy na łamach Panoptikum i po raz pierwszy w języku polskim publikujemy Irit Rogoff. Znajdziecie u nas też Jacquesa Ranciere'a i Guy Deborda. Poza nimi dużo świetnych artykułów autorów rodzimych.

Redakcja
Wydawca:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator"
Stowarzyszenie A KuKu Sztuka

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej


PANOPTIKUM nr 7 (14) 2008 dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym. Kontakt: dystryb@panoptikum.pl. Od 22 lutego w ogólnopolskiej sieci salonów prasowych Empik.

Cena: 18 pln

Brak komentarzy: