piątek, listopada 24, 2006

Patriotyzm Jutra25 listopada w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku o godz. 19 odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy Patriotyzm Jutra.

Poruszający się w obszarze współczesnych zagadnień artystycznych, politycznych i intelektualnych INSTYTUT SZTUKI WYSPA współpracuje z młodymi artystami, kuratorami i krytykami sztuki. Goszcząca w Wyspie wystawa jest pracą dyplomową czterech kuratorek: Agaty Chinowskiej, Marty Moraczewskiej, Renaty Rusnak i Moniki Weychert Woluszko na Podyplomowych Studiach Kuratorskich IHS UJ w Krakowie. Wpisuje się ona w obszar aktywności Instytutu, poprzez ponowne przyjrzenie się terminologiom dyskursu publicznego, retorykom narodowym i politykom reprezentacji z udziałem przedstawicieli młodego pokolenia kuratorów.
Wystawa stanowi okazję poznania dróg interpretacji, redefinicji i rekontekstualizacji terminu PATRIOTYZM, który na nowo stał się przedmiotem publicznej debaty i obiektem gier ideologicznych.

    
Grzegorz Klaman, Europa             Saskia Edens, Eingefroren
 

Brak komentarzy: