sobota, maja 19, 2007

KOBIETA I MEDIA


Tym razem odbiegamy nieco od tematu sztuki, bo proponujemy sesję naukową pt.
„KOBIETA I MEDIA”, organizowaną przez Instytut Historii UG i Komisję Historii Kobiet PAN
przy współpracy z Kołem Naukowym Gender Studies UG.
Polecamy oczywiście ze względu na ciekawy temat!

Sesja odbędzie się w dniach 22-23 maja 2007,w Sali Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego UG (nr 26, I piętro) w Gdańsku (ul. Wita Stwosza 55).


Wtorek

Godz. 14.00- 15.50
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner /IH UG/ - Słowo wstępne
Dr Iwona Kurz /UW IKP/ - Kultura popularna między teorią a polityką a emancypacjakobiet
Dr Iwona Sakowicz /IH UG/ - Kontrastujące wizje kobiecości w periodykach wiktoriańskich - "Englishwoman's Domestic Magazine" oraz "Englishwoman's Review of Social and Industrial Question"
Prof. dr hab. Teresa Kulak /IH UWr/ - Trybuna umiarkowanego feminizmu. "Bluszcz" pod kierownictwem redakcyjnym Zofii Seidlerowej w latach 1908-1918
Godz. 16.10 – 17.30
Dr Agnieszka Janiak-Jasińska /IH UW/, Dr Katarzyna Sierakowska /IH PAN/ - Kobiety a środki masowego przekazu w dwudziestoleciu międzywojennym
Mgr Katarzyna Stańczak-Wiślicz /ISNS/ "Trzeba umieć przemówić do serca i mózgu" - prasa zwierzeń jako narzędzie kampanii społecznych i działań propagandowych w pierwszej połowie XX wieku
Mgr Małgorzata Żuławnik /UW/ - Środowisko warszawskich działaczy skupionych wokół "Gazety Mazurskiej" - Emilia Sukertowa-Biedrawina
Godz. 17.30 – 18.30
Dyskusja

ŚRODA 23 maja 2007
Godz. 10.00- 11.20
Dr Grzegorz Berendt /IH UG/ – Tematyka kobieca na łamach organu KC PZPR „Fołks-Sztyme” w latach 1949-1956
Mgr Sylwia Kuźma /UW/ - "Przyjaciółka" o mężczyznach. Płeć w tygodniku kobiecym w PRL-u
Dr Piotr Perkowski /IH UG/ - Paradoksy emancypacji kobiet w mediach „małej stabilizacji”
Godz. 11.40 – 13.00
Dr Krzysztof Kornacki /IFP UG/ – Patrzę na ciebie, Marysiu. Kobiety w młodym kinie polskim
Mgr Magdalena Dąbrowska /IK UMCS/ - Moj dom, moje garsonki. Kobiety w polskiej prasie codziennej w latach dziewięćdziesiątych
Mgr Katarzyna Sędek /TVP Gdańsk/ - Panowie z telewizji – czyli krótka historia kobiet w TVP
Godz. 13.00 -14.00
Dyskusja końcowa i zamknięcie obrad

Sesja odpywa się pod patronatem medialnym TVP SA, Oddział Gdańsk.Sponsorem sesji jest Olicon sp. z o.o.

Brak komentarzy: