środa, kwietnia 02, 2008

panel Czytanie św. Pawła. Kościół, lewica i postsekularyzm w kościele św. Jana


Klub Krytyki Politycznej w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Naukowe Koło Filozoficzno-Artystyczne i Uniwersytet Gdański zapraszają na panel Czytanie św. Pawła. Kościół, lewica i postsekularyzm. Udział wezmą: Sebastian Duda („Newsweek”), Sławomir Sierakowski (KP), prof. Tomasz Szkudlarek (IP UG), dr Artur Szutta (IF,SiD UG).
Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu
to książka, w najlepszym wypadku, kontrowersyjna. Jednak nie ze względu na postać autora – maoisty i ateisty – co jest zgorszeniem dla kościoła – ani nawet ze względu na teologiczny język, jakim posługuje się Badiou – co jest głupstwem dla lewicy. Głównym bohaterem książki jest bowiem Prawda, co jest obrazą nie tyle dla kościoła czy lewicy, co raczej szerzej – dla projektu postmodernistycznego w ogóle. Co proponuje nam zatem Badiou, odczytując św. Pawła? Dyskurs uniwersalny oparty na wierze i miłości, a jednocześnie dyskurs świecki i odwołujący się do pewnego projektu politycznego. „Nie ma już Żyda ani poganina”, powie św. Paweł. Otwarta zostaje tym samym przestrzeń, na której spotyka się święty z maoistą, dyskurs chrześcijański i lewicowy. Badiou głosi zwrot ku erze postsekularnej, ku Prawdzie i projektowi uniwersalistycznemu, co znajduje swój rzeczywisty wyraz w uścisku dłoni pomiędzy papieżem lewicy – Habermasem – i przyszłym papieżem kościoła katolickiego – Ratzingerem w roku 2004 w Monachium. Myśl postsekularna stawia nas tym samym na powrót przed problematyką relacji pomiędzy dyskursem lewicowym i chrześcijańskim, pomiędzy Lewicą a Kościołem w oderwaniu od ideologii wielkich narracji historycznych. Jest próbą (od)tworzenia wspólnej płaszczyzny dyskursu. Pozostaje oczywiście otwartym pytanie, na ile myśl postsekularna jest żywotna na gruncie polskim, na ile postsekularyzm jest możliwy bez sekularyzmu.
4 kwietnia, piątek, godz. 17.oo
kościół św. Jana
mat.pr. KP

Brak komentarzy: