czwartek, lutego 21, 2008

Intelektualny podkład na weekend.

Dwa interesujące wykłady odbędą się w nadchodzący czwartek i piątek.

Pierwszy z nich dotyczyć będzie „Krytyki i krytyk sztuki” na regularnie odbywających się spotkaniach z cyklu „Akademia po godzinach”. Swój udział zapowiedzieli: Hubert Bilewicz, Jacek Friedrich, Magda Golon, Zbigniew Mankowski, Daniel Muzyczuk, Malgorzata Omilanowska i Anna Ziemba. Krytyka artystyczna na scenie gdańskiej nadal należy do dziedziny słabo rozwiniętej. Nie ma osobnego kierunku studiów, zajęć, a i sami studenci nie zadają sobie trudu, aby takie teksty tworzyć.

Jedną z płaszczyzn, na której odbywa się intensywna dyskusja wokół sztuki współczesnej jest strona Kuby Banasiaka krytykant.pl. Chociaż czasami nie zgadzamy się z jego argumentami, mając wrażenie „krytyki dla samego krytykowania”, to prowokuje on ożywioną dyskusję na temat zachodzących zjawisk w świecie sztuki, która jest niezwykle potrzebna i której wciąż brakuje na polskiej scenie artystycznej.

Do debat mogą skłaniać także sami artyści. W zeszłym roku szeroko dyskutowanym tekstem był manifest Artura Żmijewskiego „Stosowane sztuki społeczne”, w którym zastanawiał się między innymi nad pozycją/funkcją krytyka. Jest to istotny głos w debacie o roli i pozycji sztuki zaangażowanej społecznie i politycznie.

Ciekawe co nowego przyniesie czwartkowe spotkanie na ASP?

Zupełnie inną tematykę podejmie piątkowy wykład w CSW Łaźnia, który zostanie wygłoszony przez Paula Sermona inaugurując tym samym cykl ImMEDIAte ART. Animatorzy marionetek, aktorzy lub awatary - różnica percepcyjna w przestrzeni telematycznej” to temat, który zostanie podjęty właśnie przez Sermona. W dzisiejszym świecie, kiedy przestrzeń sztuki zaczyna wchodzić w sferę wirtualną zdaje się być bardzo aktualny. „Artysta (Sermon- przyp.red.) bada w swoich zaawansowanych technologicznie pracach fenomen teleobecności, analizuje powstanie interaktywnej narracji determinowanej działaniami odbiorców (users) łącząc ich oddalone od siebie poczynania w jeden, wspólny, teleobecny environment.” - pisze Katarzyna Woźniak , kuratorka cyklu ImMEDIAte art.

Pojęcie sztuki telematycznej sięga lat 60-tych, ale w chwili kiedy do powszechnego użycia wszedł Internet, nastąpił jej rozwój. Wtedy też artyści skupili się na zjawisku teleobecności i przepływie danych, a także na interaktywnej komunikacji w globalnej Sieci i jej wpływie na kształt dzieła sztuki. W takiej sytuacji nie można już mówić o dziele, ale raczej o projekcie - otwartym i przystosowanym do nawigacji, często spełniającym też rolę eksperymentu badawczego.
o.g.

ASP

21 luty

czwartek

godz. 18


Łaźnia

22 luty

piątek

godz.18

Brak komentarzy: