wtorek, lipca 31, 2007

Warsztaty Documenta as a Fiction w ISW!


Fikcja opiera się na zmyślonych historiach, fantazjach i konwencjach literackich. Znajduje się po stronie kreatywności, umowności i wątpliwości. Jej siła należy do podmiotu, który mówi... ale także do słuchającego, miotającego się w kapryśnej, gwałtownie zmieniającej się relacji pomiędzy nimi. W tych ramach - Documenta as a Fiction są przewidziane jako wydarzenie, ale także jako teoretyczna konstrukcja oparta na rzeczywistej historii. Udźwięczniając ontologiczny dysonans pomiędzy tradycyjnymi wyobrażeniami dokumentu i fikcji, warsztaty szukają wątków i narracji sztuki współczesnej oraz jej instytucjonalnej wizji, udostępniając tym samym przestrzeń dla performatywnych zderzeń.

Uczestnicy zbadają różne wersje wydarzeń i ich autorów odwołując się do zestawu dyskursywnych narracji wyrosłych wokół Documenta jako dyskursywnej maszynerii. Szczególnie wokół aktualnych Documenta12, które relokują część swojej intelektualnej władzy w sieć magazynów o sztuce, czym wzmacniają korelacje wewnątrz zinstytucjonalizowanego świata sztuki, otwierając tym samym szerokie pole dla krytycznego myślenia o dominującym języku rozważań o sztuce. Jaka jest opowieść? Jaka jest narracja? Co jest rzeczywistością, a co jest fikcją? Kto jest wiarygodny? Które języki odnoszą się, przynajmniej pośrednio, do realności – te teoretyczne, czy praktyczne? Jak wizja przeistacza się w widzialność? Jak akcja artystyczna przemienia się w aktualność?

Studenci i studentki sztuki, historii sztuki i filozofii z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Royal College of Art w Londynie i Johannes Gutenberg University w Moguncji, którzy nie widzieli jeszcze tegorocznych Documenta w Kassel, przeanalizują publiczne i prywatne reprezentacje tego wydarzenia. Przebadają języki, którymi sztuka jest komunikowana, będą obserwować jej intelektualne i instytucjonalne ramy, po to by zbudować swoje własne narracje wykorzystując rysunki, świadectwa, wywiady, zdjęcia, filmy i dokumenty tekstowe, które będą sukcesywnie publikowane na blogu http://www.documentaasafiction.blogspot.com .
Zbudowane na zasadzie performatywności zespołu, warsztaty Documenta as a Fiction dążą do procesu opartego na wspólnym działaniu, ale bez wyraźnego zakończenia. Grupa ponownie połączy się w Kassel między 18 a 22 września, po to by skonfrontować rzeczywistość i fikcje.

http://www.documentaasafiction.blogspot.com/
http://www.wyspa.art.pl/

Brak komentarzy: